DOWNLOADS

Op deze pagina kunt u alle algemene Moving Intelligence downloads terugvinden, zowel Nederlands als in het Engels. Installatie-, en gebruikershandleidingen kunt u downloaden via het Support – Downloads menu in het Moving Intelligence Platform.

Klik hier om direct in te loggen op het online platform.

Inbouwhandleiding nodig? Neem contact op met onze aftersales afdeling via +31 88 99 000 00 of aftersales@movingintelligence.com

Producten Nederlands

Mi01
Peilzender terugvindsysteem met wereldwijde dekking.

Mi13
De GPS tracker voor trailers, aanhangwagens, caravans en meer ...

Mi40
Met ons rittenregistratiesysteem is het handmatig bijhouden van uw rittenadministratie geheel verleden tijd.

Mi50
De Mi50 is een compleet systeem voor voertuigbeveiliging en wagenparkbeheer.

MiBlock
De MiBlock is de ideale beveiliging van uw voertuig om diefstal of ongewenst gebruik te voorkomen.

Beveiliging
Voel je veilig met onze peilzenders, startonderbrekers en voertuigvolgsystemen.

Rittenregistratie
Ritregistratie met Keurmerk RRS? 100 procent sluitend, betrouwbaar en fiscusproof!

Marine
De Mi50 Marine is een hoogwaardig vaartuigvolgsysteem waarmee u uw vaartuig realtime kunt volgen.

Wagenparkbeheer
Uw gehele wagenpark efficiënt laten functioneren?

Algemene downloads

MiApp gebruikershandleiding
De gratis Moving Intelligence app maakt het mogelijk dat u, overal het gemak van inzicht in de rittenadministratie en de actuele locatie van uw object(en) kunt ondervinden.

Prijslijst pakketten
Hier ziet u een overzicht van al onze totaalpakketten met bijbehorende hardware.

Products English

Mi01
The after-theft tracing system with worldwide coverage

Mi13
The GPS tracker for trailers, car trailers, travel trailers and more ...

Mi40
With the Mi40 you are assured of fully automatic trip logging.

Mi50
The Mi50 is a complete system for vehicle security and vehicle fleet management.

MiBlock
The MiBlock offers the ideal protection of your vehicle to prevent theft or undesired use.

Security
Feel safe with our beacons, immobilizers and vehicle tracking systems.

Trip Logging
Trip Logging with Dutch quality mark? 100 per cent conclusive, reliable and tax authority-proof!

Marine
The Mi50 Marine is a high quality vessel tracking system to secure your vessel real-time.

Fleet Management
Get your entire vehicle fleet operating efficiently?

General downloads

MiApp user manual
The free Moving Intelligence app allows you, to have the convenience of insight in your trip administration and see the current location of your object(s) anywhere.